Beskrivning

Sedan 2010 gör Centimedia layouten för medlemstidningen Nyponet för Rosensällskapet i Skåne. Tidningen görs i A5-format och trycks på papper, alltså ingen webbtidning.

Utseendet styrs av föreningens önskningar, vilket innebär att Centimedia inte har skapat själva tidningsdesignen för framsidan.


Andra projekt