Beskrivning

Under åren 2006 till 2014 var Centimedia både redaktör och layoutare för tidningen BBHC vännen, Bichon Bologonese Havanais klubbens medlemstidning. 2014 gick vi tyvärr skilda vägar på grund av budgetåtstramningar i klubben.


Andra projekt