Beskrivning

Centimedia arbetade som webbredaktör med IT-konsulten Kodexes webbtexter under åren 2012-2014. Uppdraget innebar också att Centimedia skrev pressmeddelanden som företaget publicerade på My Newsdesk.


Andra projekt