Kurs: Att skriva för webben

Under kursen Att skriva för webben kommer du att lära dig hur du bäst kan nå ut med dina texter på webben, både gentemot din målgrupp och för sökmotorerna.
Att skriva för webben skiljer sig åt från hur du skriver traditionella medier, därför kommer du att få inblick i hur vi läser texter på webben och hur du bäst strukturerar din text så att den blir läst, och hur du bäst når ut med ditt budskap.

Ur kursens innehåll:

  • Hur vi läser på webben
  • Målgrupp och syfte
  • Anpassa texten för webb och målgrupp
  • Webbanpassade rubriker
  • Rätt längd på texten
  • Uppmuntra till dialog
  • Användarvänlig text
  • Länkning och navigering
  • Sökmotoroptimera dina texter
  • Bildtexter och ALT-taggen