Kurs: Adobe InDesign Grund

Du lär dig grunderna i layoutprogrammet Adobe InDesign. Kursen ger dig inblick i hur programmet är uppbyggt och hur du utnyttjar de olika verktygen samt funktionerna. Du får också lära dig grundläggande typografi samt hur du framställer en trycksak med hjälp av InDesign. Efter kursen kommer du själv kunna producera och sammanställa olika publikationer för tryck.

Ur innehållet:

 • Gränssnittet/arbetsytan, hitta bland verktyg och paletter
 • Typografiska grunddrag
 • Dokumentinställningar och spaltindelning
 • Texthantering och textformatering
 • Banor och text på banor
 • Bildhantering i InDesign
 • Figursättning och objekthantering
 • Färg och fyllnad
 • Tabeller
 • Infoga bilder
 • Dokumenthantering
 • Mallsidor och mallobjekt, sidnumrering
 • Exportera till PDF
 • Preflight och paketering för tryck

Förutsättning för att kunna gå kursen: egen bärbar dator med programmet InDesign CS6 eller InDesign CC.