Anmälningsvillkor utbildningar

Kursstart och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Du kommer att få en skriftlig kallelse ungefär två veckor innan kursen börjar. Samtidigt får du en faktura för kursen. Om du valt att betala på annat sätt får du ingen faktura.

Bindande anmälan

Din anmälan är bindande, men du har rätt att återta den enligt ångerrätten. Ångerrätten betyder att det går bra att ångra anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Centimedia inom 14 dagar efter det att du fått en bekräftelse på din anmälan. Om du endast fått en kallelse till kursen, gäller din ångerrätt 14 dagar från den dag du fått kallelsen.

Om du redan deltagit vid första kurstillfället har du genom detta avstått din ångerrätt.

Det är tillåtet att överlåta bokad kursplats till någon du känner, meddela detta i så fall så snart som möjligt till Centimedia.

Om du återtar din anmälan eller avbryter kursen

Före kursstarten
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten utgått, innan kursen startat måste du betala 50 % av kursavgiften.

Om kursen har börjat
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är av sådan art att du inte kan delta, såsom sjukdom som kan styrkas med läkarintyg, återbetalar Centimedia hela kursavgiften.

Inställd kurs

Centimedia kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela kursavgiften.

Personuppgiftslagen (PUL)

Vi lägger in personuppgifterna i vårt kundregister för framtida utskick av information om vår kursverksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information, kontakta Centimedia.

I övrigt garanterar vi att dina personuppgifter är helt skyddade och ges inte vidare till någon annan part.