Beskrivning

Sedan början av 2017 gör Centimedia layouten för tidningen Furien, som är Svenska klubben för ungerska rashundars medlemstidning. Tidningen görs i A5-format och trycks i fyrfärg.

Utseendet styrs av föreningens önskningar.


Andra projekt